Mapa Řecko

Mapa Řecka a Řeckých ostrovů a měst. Nejvyšší správní jednotkou v zemi jsou kraje/ regiony (periféries). Ty se dělí na okresy/ prefektury (nomói), výjimku tvoří autonomní klášterní území Ág. Óros (Áthos). Provincie/ subprefektury (eparchíes) jako další hierarchicky nižší stupeň nejsou zastoupeny vždy a všude. Nejnižšími jednotkami správy jsou něco jako správními obvody (dímoi) a okrsky (koinótites). Řecko je výslovně centralisticky řízená země, hlavní politickou linii určují Athény a k decentralizaci dochází jen velmi pomalu.